Personlig Tränare

Personlig träning
Med personlig träning utgår vi från den enskilda individens förutsättningar och livssituation. Oavsett om  målsättningen är att bli smärtfri, förbereda sig för fotbollssäsongen eller komma i sitt livs form har ingen betydelse. Vårt åtagande är att ta klienten till sitt mål. Syftet är att efter klientens behov skapa förutsättningar för  en optimal, varaktig och livslång förändring. Meningen är att klienten med vår hjälp ska finna en väg som passar just hen.

Vårt mål är att öka individens förståelse för vad som påverkar vår hälsa, oavsett om det gäller den mentala eller fysiska. En ökad förståelse och kunskap inom detta område skapar motivation till förändring.