Ortopediska inlägg

Ortopediska skoinlägg
Det finns två erkända metoder att tillverka inlägg (fotbäddar) dels den belastade avgjutningen och den obelastade. Vi använder oss av  Balkefors Ortopedics metod arbetar efter  belastad avgjutning.

Balkefors Ortopedic är ett system där användaren på ett enkelt sätt kan göra fotbäddar (inlägg) i en sluten kinetisk kedja (closed chain). Gjutningen genomföres med hänsyn till knäleden och höftledens linjerade positioner.

Innan vi gör din sula analyseras din gång och hållning med fokus på fotens belastning. Vidare undersöks hur stor eller liten rörlighet du har i fotens leder och hur detta kan relateras till dina besvär. Analysen ligger sedan till grund för hur vi behandlar dig och ditt specifika problem. Foten placeras i optimalt anatomiskt läge på den uppvärmda sulan som sedan formas direkt efter din fot. Efter eventuell slipning och korrigering är sulan färdig för att användas. Du bör ta med dig flera par skor inför analysen. Skor som du använt länge ger viktiga ledtrådar till hur just du belastar foten då du går eller springer. Vidare är sulan mest effektiv då den placeras i en sko med en stabil hälkappa och snörning. Då sulan kan användas direkt efter tillverkningen ser vi gärna att du tar med dig ett par lämpliga skor, för att snabbt kunna utvärdera komfort och passform.

Vanliga skador
Då du går belastas foten med 1-1,5 gånger kroppsvikten vid varje steg. Då du springer belastas foten med 4-6 gånger kroppsvikten vid varje steg. Små anatomiska avvikelser som låga eller höga fotvalv, ökad eller minskad rörlighet i fotlederna samt otillräcklig aktivitet i underbenets muskler kan ge stora problem hos många som går, joggar eller springer regelbundet.

En avvikande mekanik i foten förändrar linjering och belastning av nästan alla leder i kroppen och kan ge upphov till problem.

Pronation är en normal rörelse i foten, det gör att foten kan fungera i olika miljöer och ojämna underlag på markytan. Foten rör sig utåt och inåt beroende på underlaget. Dessutom är pronationen en slags ”stötdämpare”. Foten rör sig genom att inre valvet sänks nedåt. Överpronation är en för stor rörelse som är väldigt vanlig, ÖP påverkar nästan alla leder i kroppen.
Pronation är en normal rörelse i foten, det gör att foten kan fungera i olika miljöer och ojämna underlag på markytan. Foten rör sig utåt och inåt beroende på underlaget. Dessutom är pronationen en slags ”stötdämpare”. Foten rör sig genom att inre valvet sänks nedåt. Överpronation är en för stor rörelse som är väldigt vanlig, ÖP påverkar nästan alla leder i kroppen.

 

Hälsporre (Plantar fascit) Plantar fascit (inflammation i plantarisfacian) Cavus foten har mer frekvent plantarisfascit. Kännetecknas av ömhet, morgonsmärta en punkt inre randen främre delen av hälbenet. Ett individuellt format, stabiliserande inlägg som stöder under hela foten är oftast en bra lösning på problemet.
Hälsporre (Plantar fascit)
Plantar fascit (inflammation i plantarisfacian) Cavus foten har mer frekvent plantarisfascit. Kännetecknas av ömhet, morgonsmärta en punkt inre randen främre delen av hälbenet. Ett individuellt format, stabiliserande inlägg som stöder under hela foten är oftast en bra lösning på problemet.

 

Benhinneproblem Inflammation i benhinnan inre randen skenbenet. Tib anterior och tib posterior överansträngda. För snabb och progressiv träning kan vara en orsak, en annan mer frekvent orsak är överpronation. Byte av underlag en annan faktor. En kombination av en eller flera av ovanstående orsaker är möjlig.
Benhinneproblem
Inflammation i benhinnan inre randen skenbenet. Tib anterior och tib posterior överansträngda. För snabb och progressiv träning kan vara en orsak, en annan mer frekvent orsak är överpronation. Byte av underlag en annan faktor. En kombination av en eller flera av ovanstående orsaker är möjlig.

 

Mortons syndrom Nedtrampat främre fotvalv. Ofta en produkt av alltför mycket överpronation där stortån pressar de övriga tårna utåt i pronationsfasen. Detta ger en klämning av nerven. Ont vid belastning åtgärdas genom en pelott och ett inlägg som stödjer valvet
Mortons syndrom
Nedtrampat främre fotvalv. Ofta en produkt av alltför mycket överpronation där stortån pressar de övriga tårna utåt i pronationsfasen. Detta ger en klämning av nerven. Ont vid belastning åtgärdas genom en pelott och ett inlägg som stödjer valvet

 

Hallux valgus Hallux valgus är oftast relaterad till överpronation. Hallux valgus är oftast inte kopplat till det vanliga uttrycket att man har haft för smala skor, utan drabbar oftare damer beroende på att kvinnor oftast har större rörlighet i alla leder. Stortån har stor betydelse för att stabilisera foten i gångfasen och stor HV ger sämre stabilitet. Ofta smärta i stortåns grundled. Sned stortå.
Hallux valgus
Hallux valgus är oftast relaterad till överpronation. Hallux valgus är oftast inte kopplat till det vanliga uttrycket att man har haft för smala skor, utan drabbar oftare damer beroende på att kvinnor oftast har större rörlighet i alla leder. Stortån har stor betydelse för att stabilisera foten i gångfasen och stor HV ger sämre stabilitet. Ofta smärta i stortåns grundled. Sned stortå.

 

Ryggproblem Felaktigheter i foten kan orsaka att bäckenet blir snett. Höften roterar framåt
Ryggproblem
Felaktigheter i foten kan orsaka att bäckenet blir snett. Höften roterar framåt

 

Hälseneproblem Vanligt bland växande barn. Vid överpronation blir vinkeln på hälbenet större och förändrar därmed belastningen på hälsenan på ett negativt sätt.
Hälseneproblem
Vanligt bland växande barn. Vid överpronation blir vinkeln på hälbenet större och förändrar därmed belastningen på hälsenan på ett negativt sätt.

 

*Text och Bilder hämtat från www.balkefors.se