Kiropraktor

Hur arbetar en kiropraktor?
En kiropraktors arbete innebär diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseapparaten, med fokus på rygg och bäcken. 

Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion.

Kiropraktorn undersöker ryggradens leder och muskler med händerna. På så sätt klarläggs spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador. En led som är begränsad i sin rörelse kan ge smärta både lokalt i leden men även i andra delar på kroppen.

Inom kiropraktiken finns många olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken en kiropraktor använder är kiropraktisk justering men även andra tekniker används såsom stretching, töjning, triggerpunktsbehandling
och rehabilitering.

Vad är en kiropraktisk justering?
En kiropraktisk justering är en specifik rörelse vars syfte är att öka/normalisera rörligheten i en led som inte har normal rörlighet. Detta i sin tur leder till minskad irritation på omkringliggande strukturer.

De flesta justeringar görs med kiropraktorns händer men andra hjälpmedel som olika typer av behandlingsbänkar och speciella kiropraktiska instrument kan förekomma. Den kiropraktiska justeringen påverkar en leds funktion och därmed även muskulaturens funktion.

Vad är det som låter vid en behandling?
När en led separeras snabbt som vid en del kiropraktiska justeringar ändras trycket inne i leden. Detta kan ibland resultera i att en gasbubbla bildas, expanderar och brister. Detta ljud är vad patienten uppfattar som knaket, det är alltså inga ben som flyttas eller går sönder.

Vad säger forskningen om kiropraktik?
Kiropraktiken är en modern medicinsk vetenskap som vilar på naturvetenskapliga principer, väl förankrade i dagens vetenskap. De förklaringsmodeller som används inom kiropraktiken vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen och utvecklas i takt med aktuell forskning. På senare tid har flera studier och rapporter granskat kiropraktisk behandling och slår fast att kiropraktisk behandling är evidensbaserad, säker och effektiv vård.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?
En kiropraktor behandlar skador och besvär som orsakas av störningar i leder, muskler och nerver. Alla individer är unika men exempel på vanliga åkommor som kiropraktorn behandlar är: molande ryggvärk, nackspärr, ryggskott, smärta mellan skulderbladen, spänningshuvudvärk, stela axlar och nacke, diskproblem, domningar och stickningar i armar och ben, förslitning i rygg/höft, ischias, migrän, whiplashskada och musarm.

Det kan kännas på olika sätt när man har fått kiropraktisk behandling. Ofta har man mindre ont och är mer rörlig. Ibland kan man bli trött eller må lite illa. Man kan också få lite ont, ungefär som träningsvärk, men det går snart över.